GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚC ĐẦU VÀO, NUÔI TÔM THƯƠNG PHẨM

GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚC ĐẦU VÀO, NUÔI TÔM THƯƠNG PHẨM

Hệ thống xử lý nước đầu vào tiên tiến, khoa học do APEH Việt Đan xây dựng và phát triển giúp tiết kiệm diện tích đất, ao xử lý, tiết kiệm hóa chất diệt khuẩn, virus và khả năng làm sạch hệ thống khi cần.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *