GIẢI PHÁP XỬ LÝ BÙN ĐEN, TỪ PHÂN TÔM VÀ THỨC ĂN THỪA

GIẢI PHÁP XỬ LÝ BÙN ĐEN, TỪ PHÂN TÔM VÀ THỨC ĂN THỪA

Bùn đen của ao nuôi được thu gom và hút ra ngoài nhanh, liên tục bằng thiết bị chuyên dụng CDSS (Central Drain Sedimentation System), đưa về ao chứa và ao nước tràn. Bùn đen được nạo vét làm đất đắp bờ, lối đi, nâng nền trong khuôn viên trại. Ngoài ra chúng tôi cung cấp giải pháp toàn diện hơn giúp loại bỏ muối trong bùn đen để biến bùn đen thành nguyên liệu sản xuất phân bón nông nghiệp.

Nước từ ao chứa bùn đen cần được xử lý bằng trồng rong, tảo, bần, mắm và nuôi vẹm trước khi bơm trở lại sông.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *