HỆ THỐNG TUẦN HOÀN NƯỚC TIÊN TIẾN, PHÙ HỢP VỚI NUÔI TÔM NƯỚC LỢ

HỆ THỐNG TUẦN HOÀN NƯỚC TIÊN TIẾN, PHÙ HỢP VỚI NUÔI TÔM NƯỚC LỢ

Nhu cầu làm nước sạch, chứa tối thiểu chất hữu cơ lơ lửng trong nuôi tôm nước lợ ở những vùng có rừng ngập mặn bằng phương pháp cơ học là rất khó. Đặc biệt tôm là loài giáp xác nên ao nuôi thương phẩm sử dụng vôi liên tục cho nên loại bỏ hoàn toàn các hạt lơ lửng trong nước để giảm mật độ vi khuẩn gây hại cũng như dùng đèn UV để diệt khuẩn cho bước tiếp theo cần được nghiên cứu thêm.

APEH Việt Đan hiểu rất sâu về cơ chế xử lý nước và nghiên cứu nhiều năm để phát triển sản phẩm hút bùn tự động giúp ao nuôi lấy ra ngoài phân tôm, thức ăn thừa nhanh nhất có thể và liên tục 24/24. Cả phần chất rắn lắng tụ và chất hữu cơ lơ lửng cần được thu gom và dẫn ra ngoài để xử lý, khí NH3, CO2 do tôm, và vi khuẩn đồng thời sinh ra được hệ thống sinh học MBBR (Moving Bed Bio Reactor) xử lý nhanh, đúng công suất và dòng chảy.

Một phần hữu cơ lơ lửng cần được loại bỏ nhằm giảm thiểu rủi ro vi khuẩn gây bệnh khống chế môi trường ao nuôi.

Nước tuần hoàn giúp tỷ lệ thay nước thấp, khí thải NH3, CO2 nằm trong mức an toàn.

Bí quyết của hệ thống là khả năng làm sạch bất cứ lúc nào, khả năng tối ưu chi phí sản xuất từ điện năng, khả năng phát hiện thức ăn thừa, giảm liều vi sinh, hóa chất, chế phẩm sinh học, thiết kế và vận hành hệ thống đúng công năng, đủ công suất, độ bền cao.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *